Chuyển đổi các file lưu trữ

Đây là danh sách trình chuyển đổi lưu trữ trực tuyến mà chúng tôi cung cấp. Bạn có thể nén file của mình sang định dạng lưu trữ cụ thể hoặc chuyển đổi một file lưu trữ sang định dạng khác.

Trình chuyển đổi file 7z

Tạo file lưu trữ nén 7z hoặc chuyển đổi file lưu trữ hiện có sang định dạng 7z với trình tạo lưu trữ trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Tạo file lưu trữ TAR.BZ2 trực tuyến

Trình tạo file lưu trữ trực tuyến miễn phí cho phép bạn nén file hoặc chuyển đổi file lưu trữ sang định dạng TAR.BZ2. Đọc nhiều hơn nữa...

Trình nén TAR.GZ trực tuyến

Tạo file lưu trữ TAR.GZ hoặc chuyển đổi file lưu trữ hiện có sang TAR.GZ với trình chuyển đổi trực tuyến nhanh và miễn phí này. Chỉ cần tải lên file của bạn hoặc cung cấp một URL để bắt đầu chuyển đổi. Đọc nhiều hơn nữa...

Chuyển file của bạn sang định dạng ZIP

Sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí này để tạo file lưu trữ ZIP của các file của bạn hoặc chuyển đổi file lưu trữ sang ZIP. Cung cấp URL hoặc tải lên file để bắt đầu chuyển đổi. Đọc nhiều hơn nữa...
Đánh dấu trang và chia sẻ trang