Trình chuyển đổi file 7z

Trình chuyển đổi lưu trữ trực tuyến

Tạo file lưu trữ nén 7z với công cụ trực tuyến miễn phí này. Bạn cũng có thể chuyển đổi file lưu trữ sang định dạng 7z. Chỉ cần tải lên file của bạn hoặc nhập URL để tải xuống file bạn muốn với định dạng 7z.

Trình chuyển đổi 7z

 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/archive/zip/example.zip)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Chúng tôi có thể chuyển đổi các file lưu trữ sang các định dạng khác nhau, ví dụ: chúng tôi chuyển đổi từ ZIP sang 7z, RAR sang 7z và hơn thế nữa.