Trình chuyển đổi file 7z

Tạo file lưu trữ nén 7z với công cụ trực tuyến miễn phí này. Bạn cũng có thể chuyển đổi file lưu trữ sang định dạng 7z. Chỉ cần tải lên file của bạn hoặc nhập URL để tải xuống file bạn muốn với định dạng 7z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Trình chuyển đổi 7Z

Chúng tôi có thể chuyển đổi các file lưu trữ sang các định dạng khác nhau, ví dụ: chúng tôi chuyển đổi từ ZIP sang 7z, RAR sang 7z và hơn thế nữa.