Trình nén TAR.GZ trực tuyến

Trình chuyển đổi GZ

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive

Tạo file lưu trữ TAR.GZ từ file của bạn hoặc chuyển đổi file lưu trữ hiện có sang định dạng TAR.GZ với trình tạo file lưu trữ trực tuyến miễn phí này. Bạn có thể tải lên file của mình hoặc cung cấp cho chúng tôi URL dẫn đến file hoặc file lưu trữ và việc chuyển đổi sang định dạng TAR.GZ sẽ được bắt đầu ngay lập tức.

Các file lưu trữ hiện có có thể được chuyển đổi dễ dàng sang định dạng TAR.GZ. Chúng tôi chuyển đổi file lưu trữ từ ZIP sang TAR.GZ, TAR.BZ2 sang TAR.GZ và nhiều hơn nữa. Hãy thử xem!