Tạo file lưu trữ TAR.BZ2 trực tuyến

Trình chuyển đổi TAR.BZ2 trực tuyến miễn phí này cho phép bạn nén file sang định dạng TAR.BZ2. Nếu bạn tải lên file lưu trữ được nén, nó sẽ được chuyển đổi sang định dạng TAR.BZ2. Bạn có tùy chọn tải lên file hoặc cung cấp URL của file mà bạn muốn nén.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Trình chuyển đổi BZ2

Trình chuyển đổi của chúng tôi cũng có thể chuyển đổi các file lưu trữ. Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi từ ZIP sang TAR.BZ2, RAR sang TAR.BZ2 và nhiều hơn nữa.