Chuyển file của bạn sang định dạng ZIP

Trình chuyển đổi ZIP trực tuyến miễn phí này cho phép bạn dễ dàng nén các file của mình sang định dạng ZIP. Bạn có thể tải lên file hoặc cung cấp cho chúng tôi liên kết dẫn đến file. Trình chuyển đổi của chúng tôi sau đó sẽ tải xuống đường dẫn liên kết và chuyển đổi bằng cách sử dụng định dạng nén ZIP để bạn tiết kiệm băng thông khi tải xuống. Xin lưu ý rằng chúng tôi không hỗ trợ file lưu trữ được bảo vệ bằng mật khẩu.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Trình chuyển đổi ZIP

Bạn cũng có thể chuyển đổi một file lưu trữ sang file lưu trữ nén khác. Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi RAR sang ZIP, TAR.GZ sang ZIP, ISO sang ZIP và hơn thế nữa.

Làm cách nào để tạo một file ZIP?

  1. Tải lên các file mà muốn lưu trữ.
  2. Tải lên một file lưu trữ khác để chuyển đổi sang ZIP.
  3. Bắt đầu tạo ZIP bằng cách nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi".