Trình chuyển đổi 3GPP sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Third Generation Partnership Project Media File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi 3GPP sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file 3GPP thành 7Z?

  1. Chọn file 3GPP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 3GPP sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn