Trình chuyển đổi AZW sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Amazon KF8 eBook File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi AZW sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file AZW thành ZIP?

  1. Chọn file AZW mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AZW sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm AZW

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AZW sang ZIP:

Chuyển đổi AZW sang ZIP với file ví dụ AZW của chúng tôi.