Trình chuyển đổi CHM sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Compiled HTML Help File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi CHM sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file CHM thành ZIP?

  1. Chọn file CHM mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CHM sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn