Trình chuyển đổi DAV sang ZIP

Chuyển file của bạn từ DVR365 Video File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi DAV sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file DAV thành ZIP?

  1. Chọn file DAV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DAV sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn