Trình chuyển đổi DJVU sang ZIP

Chuyển file của bạn từ DjVu image files sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi DJVU sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file DJVU thành ZIP?

  1. Chọn file DJVU mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DJVU sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn