Trình chuyển đổi DNG sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Digital Negative Image File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi DNG sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file DNG thành ZIP?

  1. Chọn file DNG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DNG sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn