Trình chuyển đổi DWG sang ZIP

Chuyển file của bạn từ AutoCAD Drawing Database File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi DWG sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file DWG thành ZIP?

  1. Chọn file DWG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DWG sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn