Trình chuyển đổi DXF sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Drawing Exchange Format File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi DXF sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file DXF thành ZIP?

  1. Chọn file DXF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DXF sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn