Trình chuyển đổi EPUB sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Electronic Publication sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi EPUB sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file EPUB thành ZIP?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ZIP sang EPUB:

Trình chuyển đổi ZIP sang EPUB
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm EPUB

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EPUB sang ZIP:

Chuyển đổi EPUB sang ZIP với file ví dụ EPUB của chúng tôi.