Trình chuyển đổi EPUB sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Electronic Publication sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi EPUB sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file EPUB thành ZIP?

  1. Chọn file EPUB mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EPUB sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ZIP sang EPUB:

Trình chuyển đổi ZIP sang EPUB
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm EPUB

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EPUB sang ZIP:

Chuyển đổi EPUB sang ZIP với file ví dụ EPUB của chúng tôi.