Trình chuyển đổi EXCEL sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Open XML Spreadsheet sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi EXCEL sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file EXCEL thành ZIP?

  1. Chọn file EXCEL mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EXCEL sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm EXCEL

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EXCEL sang ZIP:

Chuyển đổi EXCEL sang ZIP với file ví dụ EXCEL của chúng tôi.