Trình chuyển đổi EXCEL sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Open XML Spreadsheet sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi EXCEL sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file EXCEL thành ZIP?

Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm EXCEL

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EXCEL sang ZIP:

Chuyển đổi EXCEL sang ZIP với file ví dụ EXCEL của chúng tôi.