Trình chuyển đổi FB2 sang ZIP

Chuyển file của bạn từ FictionBook 2.0 File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi FB2 sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file FB2 thành ZIP?

  1. Chọn file FB2 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FB2 sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm FB2

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FB2 sang ZIP:

Chuyển đổi FB2 sang ZIP với file ví dụ FB2 của chúng tôi.