Trình chuyển đổi FB2 sang ZIP

Chuyển file của bạn từ FictionBook 2.0 File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi FB2 sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file FB2 thành ZIP?

Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm FB2

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FB2 sang ZIP:

Chuyển đổi FB2 sang ZIP với file ví dụ FB2 của chúng tôi.