Trình chuyển đổi FLV sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Animated Flash Video File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi FLV sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file FLV thành ZIP?

  1. Chọn file FLV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FLV sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm FLV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FLV sang ZIP:

Chuyển đổi FLV sang ZIP với file ví dụ FLV của chúng tôi.