Trình chuyển đổi HEIC sang ZIP

Chuyển file của bạn từ High Efficiency Image Format sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi HEIC sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file HEIC thành ZIP?

  1. Chọn file HEIC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HEIC sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn