Trình chuyển đổi HEIF sang ZIP

Chuyển đổi HEIF sang ZIP

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file HEIF thành ZIP?

  1. Chọn file HEIF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HEIF sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn