Trình chuyển đổi JPG sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi JPG sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file JPG thành ZIP?

  1. Chọn file JPG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ JPG sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ZIP sang JPG:

Trình chuyển đổi ZIP sang JPG
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm JPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPG sang ZIP:

Chuyển đổi JPG sang ZIP với file ví dụ JPG của chúng tôi.