Trình chuyển đổi M4R sang ZIP

Chuyển file của bạn từ iPhone Ringtone File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi M4R sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file M4R thành ZIP?

  1. Chọn file M4R mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ M4R sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm M4R

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ M4R sang ZIP:

Chuyển đổi M4R sang ZIP với file ví dụ M4R của chúng tôi.