Trình chuyển đổi MIDI sang ZIP

Chuyển file của bạn từ MIDI files sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi MIDI sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file MIDI thành ZIP?

  1. Chọn file MIDI mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MIDI sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn