Trình chuyển đổi MP4 sang ZIP

Trình chuyển đổi lưu trữ trực tuyến

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi MP4 sang ZIP.

Trình chuyển đổi zip

 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/mp4/example_small.mp4)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm MP4

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP4 sang ZIP:
Chuyển đổi MP4 sang ZIP với file ví dụ MP4 của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file MP4 thành ZIP?

 1. Chọn file MP4 mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MP4 sang ZIP
 4. Tải file ZIP của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang