Trình chuyển đổi ODT sang 7Z

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Text Document sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi ODT sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành 7Z?

  1. Chọn file ODT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODT sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn
Hãy thử chuyển đổi 7Z với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang 7Z:

Chuyển đổi ODT sang 7Z với file ví dụ ODT của chúng tôi.