Trình chuyển đổi PNG sang ZIP

Chuyển đổi PNG sang ZIP

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive

Chuyển file của bạn từ Portable Network Graphics sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi PNG sang ZIP.

Làm cách nào để chuyển đổi file PNG thành ZIP?

  1. Chọn file PNG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PNG sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ZIP sang PNG:

Trình chuyển đổi ZIP sang PNG
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm PNG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PNG sang ZIP:

Chuyển đổi PNG sang ZIP với file ví dụ PNG của chúng tôi.