Trình chuyển đổi PNG sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Portable Network Graphics sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi PNG sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file PNG thành ZIP?

  1. Chọn file PNG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PNG sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm PNG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PNG sang ZIP:

Chuyển đổi PNG sang ZIP với file ví dụ PNG của chúng tôi.