Trình chuyển đổi PPTX sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint 2007 XML Presentation sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi PPTX sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file PPTX thành ZIP?

  1. Chọn file PPTX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PPTX sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm PPTX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PPTX sang ZIP:

Chuyển đổi PPTX sang ZIP với file ví dụ PPTX của chúng tôi.