Trình chuyển đổi PRC sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Mobipocket eBook File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi PRC sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file PRC thành ZIP?

  1. Chọn file PRC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PRC sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn