Trình chuyển đổi PSD sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Adobe Photoshop Document sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi PSD sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file PSD thành ZIP?

  1. Chọn file PSD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PSD sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn