Trình chuyển đổi RAW sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Raw Image Data File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi RAW sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file RAW thành ZIP?

  1. Chọn file RAW mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ RAW sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn