Trình chuyển đổi RAW sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Raw Image Data File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi RAW sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file RAW thành ZIP?