Trình chuyển đổi RTF sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Rich Text Format sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi RTF sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file RTF thành ZIP?

  1. Chọn file RTF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ RTF sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm RTF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ RTF sang ZIP:

Chuyển đổi RTF sang ZIP với file ví dụ RTF của chúng tôi.