Trình chuyển đổi SWF sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Shockwave Flash Movie sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi SWF sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file SWF thành ZIP?

  1. Chọn file SWF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ SWF sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn