Trình chuyển đổi TXT sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Raw text file sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi TXT sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file TXT thành ZIP?

  1. Chọn file TXT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TXT sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm TXT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TXT sang ZIP:

Chuyển đổi TXT sang ZIP với file ví dụ TXT của chúng tôi.