Trình chuyển đổi VOB sang ZIP

Chuyển file của bạn từ DVD Video Object File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi VOB sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file VOB thành ZIP?