Trình chuyển đổi WORD sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi WORD sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file WORD thành ZIP?

  1. Chọn file WORD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WORD sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm WORD

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WORD sang ZIP:

Chuyển đổi WORD sang ZIP với file ví dụ WORD của chúng tôi.