Trình chuyển đổi XCF sang ZIP

Chuyển file của bạn từ eXperimental Computing Facility sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi XCF sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file XCF thành ZIP?

  1. Chọn file XCF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XCF sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn