Trình chuyển đổi XLSX sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Open XML Spreadsheet sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi XLSX sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file XLSX thành ZIP?

Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm XLSX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ XLSX sang ZIP:

Chuyển đổi XLSX sang ZIP với file ví dụ XLSX của chúng tôi.