Trình chuyển đổi ZIP sang GZ

Chuyển file của bạn từ ZIP compression sang Gnu Zipped Archive File bằng trình chuyển đổi ZIP sang GZ.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file ZIP thành GZ?

  1. Chọn file ZIP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ZIP sang GZ
  4. Tải file GZ của bạn
Hãy thử chuyển đổi GZ với file thử nghiệm ZIP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ZIP sang GZ:

Chuyển đổi ZIP sang GZ với file ví dụ ZIP của chúng tôi.