Trình chuyển đổi ZIP sang GZ

Trình chuyển đổi lưu trữ trực tuyến

Chuyển file của bạn từ ZIP compression sang Gnu Zipped Archive File bằng trình chuyển đổi ZIP sang GZ.

Trình chuyển đổi gz

 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/archive/zip/example.zip)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi GZ với file thử nghiệm ZIP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ZIP sang GZ:
Chuyển đổi ZIP sang GZ với file ví dụ ZIP của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file ZIP thành GZ?

 1. Chọn file ZIP mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ZIP sang GZ
 4. Tải file GZ của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang