Trình chuyển đổi RAR sang GZ

Chuyển file của bạn từ WinRAR Compressed Archive sang Gnu Zipped Archive File bằng trình chuyển đổi RAR sang GZ.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file RAR thành GZ?

  1. Chọn file RAR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ RAR sang GZ
  4. Tải file GZ của bạn
Hãy thử chuyển đổi GZ với file thử nghiệm RAR

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ RAR sang GZ:

Chuyển đổi RAR sang GZ với file ví dụ RAR của chúng tôi.