Trình chuyển đổi ARW sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Sony Digital Camera Alpha Raw Image Format sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi ARW sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file ARW thành 7Z?