Trình chuyển đổi ARW sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Sony Digital Camera Alpha Raw Image Format sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi ARW sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file ARW thành ZIP?

  1. Chọn file ARW mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ARW sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn