Trình chuyển đổi CBR sang ZIP

Chuyển file của bạn từ ComicBook RAR Archive sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi CBR sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file CBR thành ZIP?

  1. Chọn file CBR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CBR sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn