Trình chuyển đổi CBR sang 7Z

Chuyển file của bạn từ ComicBook RAR Archive sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi CBR sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file CBR thành 7Z?