Trình chuyển đổi CBZ sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Comic Book Zip Archive sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi CBZ sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file CBZ thành 7Z?