Trình chuyển đổi CBZ sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Comic Book Zip Archive sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi CBZ sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file CBZ thành ZIP?

  1. Chọn file CBZ mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CBZ sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn