Trình chuyển đổi CR2 sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Canon Digital Camera Raw Image File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi CR2 sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file CR2 thành 7Z?

  1. Chọn file CR2 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CR2 sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn