Trình chuyển đổi CSV sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Comma Separated Values File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi CSV sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file CSV thành 7Z?