Trình chuyển đổi CSV sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Comma Separated Values File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi CSV sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file CSV thành ZIP?

  1. Chọn file CSV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CSV sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn