Trình chuyển đổi DCM sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Digital Imaging and Communications in Medicine Image File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi DCM sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file DCM thành 7Z?

  1. Chọn file DCM mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DCM sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn