Trình chuyển đổi DCM sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Digital Imaging and Communications in Medicine Image File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi DCM sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file DCM thành ZIP?

  1. Chọn file DCM mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DCM sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn