Trình chuyển đổi DOC sang ZIP

Chuyển đổi DOC sang ZIP

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Binary File Format sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi DOC sang ZIP.

Làm cách nào để chuyển đổi file DOC thành ZIP?

  1. Chọn file DOC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DOC sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm DOC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOC sang ZIP:

Chuyển đổi DOC sang ZIP với file ví dụ DOC của chúng tôi.