Trình chuyển đổi DOC sang ZIP

Trình chuyển đổi lưu trữ trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Binary File Format sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi DOC sang ZIP.

Trình chuyển đổi zip

 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/doc/example.doc)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm DOC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOC sang ZIP:
Chuyển đổi DOC sang ZIP với file ví dụ DOC của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file DOC thành ZIP?

 1. Chọn file DOC mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DOC sang ZIP
 4. Tải file ZIP của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang